کلیات خانواده انتروباکتریاسه

10000 تومان 5000 تومان

یک فایل PDF کامل با عنوان کلیات خانواده انتروباکتریاسه جهت ارائه در سمینارها و استفاده در پایان نامه که در 11 صفحه تهیه و تنظیم شده است و شامل عناوین زیر می باشد:

مقدمه

طبقه‌بندی

مورفولوژی

خواص کشت

خواص بیوشیمیایی

خواص ژنتیکی

مقاومت

خواص پادگنی

رفرنس ها