استفاده بی رویه آنتی بیوتیک ها در گله های طیور و تهدید سلامت جامعه

15000 تومان 10000 تومان

یک فایل بینظیر PDF با موضوع بسیار مهم استفاده بی رویه آنتی بیوتیک ها در گله های طیور و تهدید سلامت جامعه که در 8 صفحه تهیه و تنظیم شده است و دارای عناوین زیر می باشد:

اهمیت صنعت طیور

آنتی بیوتیک ها و موارد کاربرد آنها در پرورش و نگهداری طیور

بروز مقاومت های آنتی بیوتیکی در باکتری های مربوط به طیور و انتقال آن ها به باکتری های انسان

پیشنهادات

رفرنس ها

در واقع این فایل به بررسی مصرف آنتی بیوتیک ها در طیور گوشتی و راههای انتقال این مقاومت به جامعه انسانی و خطرات آن می پردازد.

23 در انبار